ที่ใช้ทำเว็บ

  • แทรกโฆษณา https://tabthemes.com/th/5-best-wordpress-advertising-plugins-for-easy-ad-management-2022/
  • เอาโค๊ดโฆษณาแอดเซนวางเวบไซ https://ballthatthana.com/google-adsense-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2-code-%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C-wordpress/