Main Story

Editor's Picks

Trending Story

แสดงโพสซ้ำของแคตตากอลี่ 1

ทหาร ฉก.ทพ.31 นรข.เชียงรายตรวจยึดยาบ้า 15 ล้านเม็ดพร้อมรถยนต์ 2 คัน

จับยาบ้าสิบล้านกว่าเม็ด ท่าตอนแม่อาย ธรรมโม สังโฆ เหียเต๊อะ

สภ.ไชยปราการ จับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด.

ธนบัตร 1,000 บาท ปลอมระบาดหนัก พลาดท่าถูกจับคา อ่างเก็บน้ำแม่ทะลบหลวง

แสดงโพสซ้ำของแคตตากอลี่ 2

เอ็กซ์อำเภอ ร่วมกิจกรรม วิ่งอิ่มบุญ สานอุ่นไอรัก วัดสันทราย อ.ไชยปราการ

นายวิชาญ จันทร์พุธ (เอ็กซ์ อำเภอ) ร่วมมอบบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

นายธรรมนูญ วุฒิลักษณ์ ผู้สมัคร สส.เขต 6 หมายเลข 11 พรรคเสรีรวมไทย (พี่หนิง ไชยปราการ)

พิธีเปิดกีฬาผู้สูงอายุเชียงใหม่เขต 1/2 สายเหนือ

นายวิชาญ จันทร์พุธ หรือ เอ็กซ์ อำเภอพร้อมทีมงาน ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชน

Posts Slider

เอ็กซ์อำเภอ ร่วมกิจกรรม วิ่งอิ่มบุญ สานอุ่นไอรัก วัดสันทราย อ.ไชยปราการ

วันนี้ 17/2/62 นายวิชาญ จันทร์พุธ เอ็กซ์ อำเภอพร้อมทีมงานได้ไปร่วมกิจกรรมวิ่งฯ ณ วัดสันทราย ต.ศรีดงเย็น พร้อมมอบปัจจัยสนับสนุนงาน 3,000 บาทและยังส่งนักกีฬาเข้าร่วมวิ่งในนาม..ทีมงานเอ็กซ์ อำเภอ ..         

นายวิชาญ จันทร์พุธ (เอ็กซ์ อำเภอ) ร่วมมอบบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิชาญ  จันทร์พุธ (เอ็กซ์อำเภอ) ได้ ร่วมกิจกรรมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส กับทางเทศบาลตำบลไชยปราการ โดยมีท่านนายอำเภอ อนวัช  สัตตบุศย์ นายอำเภอไชยปราการ ,นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ เป็นประธานในการมอบและอีกหลายภาคส่วน ร่วมกันมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ น.ส.สายทอง ทาสุธรรม ผู้พิการทางสมอง บ้านห้วยม่วง ต.ปงตำ พร้อมมอบซองยังชีพและเสื้อให้...

พิธีเปิดกีฬาผู้สูงอายุเชียงใหม่เขต 1/2 สายเหนือ

วันนี้ 8/2/62 นายอนวัช สัตตบุศย์นายอำเภอไชยปราการ นายวิชาญ จันทร์พุธ หรือเอ็กซ์ อำเภอ นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ ได้ให้การต้อนรับ ท่านนายกบุญเลิศ บูรณุปกรณ์นายกอบจ.เชียงใหม่ ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาผู้สูงอายุ เชียงใหม่เขต 1/2 สายเหนือซึ่งประกอบไปด้วยอ.แม่ริม อ.แม่แตง อ.กัลยาณิวัฒนา อ.สะเมิง อ.เชียงดาว อ.ฝาง อ.เวียงแหง อ.แม่อายและอ.ไชยปราการ....

นายวิชาญ จันทร์พุธ หรือ เอ็กซ์ อำเภอพร้อมทีมงาน ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชน

วานนี้ 7/2/62 นายวิชาญ จันทร์พุธ หรือ เอ็กซ์ อำเภอพร้อมทีมงาน ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนบ้านห้วยทราย ม.4. ต.แม่ทะลบ เพื่อใช้ในการออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติดโดนมี นายสงกรานต์ ใจมูล ประธานสภา อบต.แม่ทะลบ และครูเกษสุรีย์ ปิ่นชุมให้การต้อนรับ..

Posts Grid

เอ็กซ์อำเภอ ร่วมกิจกรรม วิ่งอิ่มบุญ สานอุ่นไอรัก วัดสันทราย อ.ไชยปราการ

วันนี้ 17/2/62 นายวิชาญ จันทร์พุธ เอ็กซ์ อำเภอพร้อมทีมงานได้ไปร่วมกิจกรรมวิ่งฯ ณ วัดสันทราย ต.ศรีดงเย็น พร้อมมอบปัจจัยสนับสนุนงาน 3,000 บาทและยังส่งนักกีฬาเข้าร่วมวิ่งในนาม..ทีมงานเอ็กซ์ อำเภอ ..         

นายวิชาญ จันทร์พุธ (เอ็กซ์ อำเภอ) ร่วมมอบบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิชาญ  จันทร์พุธ (เอ็กซ์อำเภอ) ได้ ร่วมกิจกรรมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส กับทางเทศบาลตำบลไชยปราการ โดยมีท่านนายอำเภอ อนวัช  สัตตบุศย์ นายอำเภอไชยปราการ ,นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ เป็นประธานในการมอบและอีกหลายภาคส่วน ร่วมกันมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ น.ส.สายทอง ทาสุธรรม ผู้พิการทางสมอง บ้านห้วยม่วง ต.ปงตำ พร้อมมอบซองยังชีพและเสื้อให้...

พิธีเปิดกีฬาผู้สูงอายุเชียงใหม่เขต 1/2 สายเหนือ

วันนี้ 8/2/62 นายอนวัช สัตตบุศย์นายอำเภอไชยปราการ นายวิชาญ จันทร์พุธ หรือเอ็กซ์ อำเภอ นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ ได้ให้การต้อนรับ ท่านนายกบุญเลิศ บูรณุปกรณ์นายกอบจ.เชียงใหม่ ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาผู้สูงอายุ เชียงใหม่เขต 1/2 สายเหนือซึ่งประกอบไปด้วยอ.แม่ริม อ.แม่แตง อ.กัลยาณิวัฒนา อ.สะเมิง อ.เชียงดาว อ.ฝาง อ.เวียงแหง อ.แม่อายและอ.ไชยปราการ....

นายวิชาญ จันทร์พุธ หรือ เอ็กซ์ อำเภอพร้อมทีมงาน ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชน

วานนี้ 7/2/62 นายวิชาญ จันทร์พุธ หรือ เอ็กซ์ อำเภอพร้อมทีมงาน ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนบ้านห้วยทราย ม.4. ต.แม่ทะลบ เพื่อใช้ในการออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติดโดนมี นายสงกรานต์ ใจมูล ประธานสภา อบต.แม่ทะลบ และครูเกษสุรีย์ ปิ่นชุมให้การต้อนรับ..

นายวิชาญ จันทร์พุธ หรือ เอ็กซ์ อำเภอพร้อมทีมงานได้ร่วมกิจกรรมประเพณีปีใหม่จีน(ตรุษจีน)บ้านใหม่หนองบัว

วันที่ 6/2/62 นายวิชาญ จันทร์พุธ หรือ เอ็กซ์ อำเภอพร้อมทีมงาน ได้ร่วมกิจกรรมประเพณีปีใหม่จีน(ตรุษจีน)บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10. ต.หนองบัว พร้อมกับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมฯ จำนวนอ10,000 บาท...         ทีมงานเอ็กซ์ อำเภอ..

You may have missed